گفته های ماندگار 4

> آقای مجری:
> چرا من میگم شیرینی نخورید؟
>  پسر عمه زا: برای اینکه خفت بدی ما
> رو 

>  فامیل دور: دو دلیل داره. اول
> اینکه ما نخوریم که تو دست مردم
> ببینیم دقت 
> کنیم به دست مردم. که بعدا بتونیم
> بگیم نخوردیم نون گندم دیدیم دست 
> مردم...دوم اینکه گرونه!!
>  آقای مجری: نه برای سلامتیتون
> میگم نخورید!
>  فامیل دور: من یه سوال بپرسم, شما
> سلامتی روان ما براتون مهم نیست؟
>  مجری: بله مهمه خیلی مهمه
>  فامیل دور : من دیگه حرفی ندارم!!
>  پسر عمه زا: همه ما اینجا روانی
> شدیمممم اینجا روانی خونه هس !!!

/ 0 نظر / 25 بازدید