منابع آزمون دکتری مهندسی معدن

مگه چشه؟؟!!! چرا میخندی؟؟؟ شما چرا ناراحتی؟؟؟ خیلی هم خوبه ... این نتیجه ی یک سال کار کارشناسی عمیق چندین و چند نفر از اساتید و صاحب نظران رشته مهندسی معدن در ایران هست، اگه فکر میکنید ایرادی داره مشکل از شماست که هنوز سطح فکرتون اینقدر بالا نرفته که این مسائل رو درک کنید ... یعنی میخوای بگی شما بیشتر از کارشناسای ما میفهمی؟؟؟!!!

 

همه ی حرفهای توی دلم / فقط اینها که با تو گفتم نیست

گاه چندین هزار جمله هنوز / همه ی حرفهای آدم نیست ....

 

/ 0 نظر / 25 بازدید