مشهد

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﻭﻭﻭﻭﻭﺭ ....مشهد ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ .... ﺯﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ مشهد ..... ﯾﻬﻮ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ مشهد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ..... ﻭ ﭼﻮﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺯ مشهد ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺯ مشهد ﺟﺪﺍ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺳﻤﺶ ﺷﺪ ﻣﺎﻩ ........ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ مشهدی هستی؛ ﻣﺎ مشهدیها ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻪ ....... ﻋﺠﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﮔﺮﻓتم... هروقت کسی ازت پرسید بچه مشهدی؟؟؟ بزن روی شونش و با افتخار بگو: کوچولو! مشهد بچه نداره، همه مَردَن بچه میخوای برو تهرون بزرگترین تفریح ﺑﭽﻪ های تهران اینه که: آنقدر روزشماری میکنن تا جمعه بشه، 65هزار تومان بدن برن بالای برج میلاد، از اون بالا مشهد رو نگاه کنن !!! تازه هم، میدونین چرا بچه های تهران انقدر تمیزن ؟؟؟ اینا از بس تو کف مشهدیها موندن تمیز شدن !!!. کپی کن به افتخارهرچی مشهدیه یه لقمه"نون* یه کاسه"ماست* یه عشق"پاک* یه حرف"راست* رفاقت"بى کم و کاست* هرچی"محبت و صفاست* تو ذات ما مشهدیهاست. . . . . . . . . هر گونه جعل و سوء استفاده از این پیام و به نام شهر دیگری پیگرد قانونی دارد...

 

احمد مستشاری

/ 0 نظر / 25 بازدید