مغالطة تکذیب (Falsification)

مغالطة تکذیب خطای متداول افرادی است که فکر نارسا و اطلاعات ناقص خود را میزان حق و باطل و معیاری برای تشخیص راست و دروغ قرار می‌دهند و بر این اساس، هرگونه حقیقتی را که خارج از شعاع آگاهی و عقل آن ها باشد، انکار می‌کنند .

خلاصه استدلال این گروه این است که ما فلان واقعیت را درک نمی‌کنیم و با عقل ما جور در نمی‌آید، پس اساساً چنین چیزی وجود ندارد .

***

توضیح ؛ علت اهتزاز پرچم این است که در جریان ماموریت آپولو ۱۱ فضانوردان نتوانستند بخش فوقانی میله پرچم (میله افقی) را به طور کامل باز کنند. بنابراین طول میله‌ای که در اختیار داشتند از طول پرچم کوچک‌تر بود و پرچم به نوعی چین‌دار نصب شد. قرار نبود این اتفاق بیفتد و اگر میله بالایی کامل باز می‌شد، پرچم بدون ظاهر موج‌دار نصب می‌شد. اما در ماموریت‌های بعدی فضانوردان با توجه به اینکه ظاهر پرچمی که به دلیل چین‌خوردگی کامل شبیه پرچم در حال اهتزاز است، سنت آپولو ۱۱ را رعایت کردند چون این منظره به نظر آن‌ها جالب‌تر بود. پرچم به نظر در حال اهتزاز و مواج می‌آید چون فضانوردان می‌خواستند این‌گونه به نظر آید.

/ 0 نظر / 24 بازدید