سه ضربه‌ی بنیادی

سه ضربه‌ی بنیادی

زیگموند فروید، روانشناس و بنیانگذار روانکاوی، از سه ضربه‌ی بنیادی سخن گفته است که در دوره مدرنیته به «آگاهی» انسان منجر شد. اولین ضربه، ضربه «کیهان‌شناختی» است. در پی این ضربه، انسان مرکزیت خود را از دست می‌دهد و به این نکته می‌رسد که آدمی هسته و مرکز جهان نیست و جهان پیچیده‌تر و فراخ‌تر از آن است که صرفاً برای خلقت و زیست او شکل گرفته باشد؛ ضربه دوم، ضربه «زیست‌شناختی» نام گرفته است؛ طی این رویداد مهم، انسان مدرن به این سطح از شناخت و تشخیص می‌رسد که وی نیز همانند اسلاف خویش از عالم خدایان هبوط نکرده‌ است. ضربه سوم، ضربه «روانشناختی» است. این ضربه که بخش اعظم و اکمال آن متأثر از مطالعات، تحقیقات و نظریات خودِ فروید است، به انسان مدرن نشان داد، خرد (Logos) که وی طی دوره‌‌ها و قرن‌های متمادی به آن می‌نازید، جزیره‌ای شناور بر اقیانوس نیروهای ناخودآگاه است.

دکتر رضا داوری اردکانی-پیش گفتار کتاب فلسفه در دادگاه ایدئولوژی/ 0 نظر / 31 بازدید